589254702-18.jpg

Większość ubezpieczeń na życie, kupowanych przez polskich klientów, to ubezpieczenia indywidualne z gwarantowaną sumą wypłacaną po śmierci ubezpieczonego. Jednak ze względu na wydłużenie średniego czasu życia ubezpieczyciele coraz częściej oferują również ubezpieczenia na życie i dożycie. Jak zatem wybierać ubezpieczenie, aby mieć świadomość, że wybrane zostało najlepsze ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie online lub u agenta
Ubezpieczyciele oferują różne rodzaje ubezpieczeń na życie np. tutaj ubezpieczeniagrupowe.com.pl/ . Najczęściej jednak podstawowa decyzja, jaką musi podjąć klient, dotyczy wysokości ubezpieczenia, co ma przełożenie na wysokość składki. Na popularności zyskują również polisy na życie i dożycie, które mogą finansowo wesprzeć samego ubezpieczonego. W tym przypadku świadczenie będzie wypłacone albo po osiągnięciu wskazanego wieku, albo po śmierci ubezpieczonego. Na koszt polisy duży wpływ ma również miejsce, gdzie podpisywana jest polisa ubezpieczeniowa – ubezpieczenia na życie przez Internet są zdecydowanie tańsze, dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele premiują takie zakupy dodatkowymi zniżkami na inne produkty ubezpieczeniowe.

Nie tylko na życie
Choć większość polis na życie to polisy tradycyjne z wypłatą świadczenia po śmierci ubezpieczonego, to wśród ubezpieczeń na życie pojawiają się także polisy posagowe dla dzieci czy ubezpieczenia na życie i dożycie. Większość kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, korzysta z grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego klientom banków.