Wśród wielu ofert ubezpieczeń na życie trudno zdecydować się na jedną, najlepszą. Ranking 10 najlepszych polis może pomóc w podjęciu decyzji. Ważne, aby oferta była sprężysta i żeby ważna było ją przystosować do swoich preferencji. Ustalenie sumy ubezpieczenia i wysokości składki są najważniejszymi wartościami, na bazie których stworzono poniższe zestawienie.

1. UBEZPIECZENIAONLINE.PL

Bezpłatne narzędzie dla każdego

Platforma umożliwiające porównanie polis na życie

Wybór spośród 3-5 najlepszych ofert

Prosty formularz uzupełnimy w kilka minut

2. PZU – Ochrona +

Czas trwania ochrony już od 5 lat

Pewność niezmiennej składki

Możliwość określenia sumy ubezpieczenia

Umowy dodatkowe, np.: na wypadek operacji czy złamania kości

3. WARTA – Warta dla Ciebie i Rodziny

Wysokość składki zależy wyłącznie od zakresu ubezpieczenia

Oferta przeznaczona dla kobiet w przedziale wiekowym 18-67 lat

Miesięczna stawka może mieć 33-115 zł

3 zakresy ochrony; podstawowa, Plus i Premium

4. AXA – Złoty Środek

Możliwość określenia SU i czasu trwania umowy

Ubezpieczenie z funkcją inwestycyjną

Wybór sposobu inwestycji

Umowy dodatkowe: np.: osierocenie dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku

5. GENERALI – ProFamilia

Składka już od około 70 zł miesięcznie

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Możliwość zmiany zakresu ubezpieczenia

22 umowy dodatkowe, np. ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu i poważnej operacji

6. METLIFE – MetLife Protection

Ochrona ubezpieczeniowa trwa os 5 do 30 lat

Skierowana do osób w przedziale wiekowym 18-70 lat

3 dodatkowe ubezpieczenia, np. na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Możliwość zabezpieczenia kredytu

7. AVIVA – Nowa Perspektywa

Prywatna opieka medyczna, z której mogą skorzystać nasi najbliżsi

W umowie znajdziemy 40 rodzajów poważnych zachorowań

Rekompensata w sytuacji, jeśli nie mamy możliwości zarabiania

Umowy dodatkowe, np.: Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów”

8. CONCORDIA – Życie Casco

Produkt przeznaczony dla osób od 16 do 70 roku życia

Przy niskiej sumie ubezpieczenia brak badań medycznych 

Stała składka niezależnie od wieku

Ochrona ubezpieczeniowa już następnego dnia od zawarcia umowy

Elastyczne kształtowanie sumy ubezpieczenia

9. NATIONALE NEDERLANDEN – Ochrona +

Możliwość zawarcia umowy na czas 5-30 lat

Niezmienna składka w okresie trwania umowy

Dostosowany zakres ochrony

Wypłata świadczenia z pominięciem procedury spadkowej

10. ALLIANZ – Plan pełnej ochrony

Możliwość zawarcia polisy przez kobiety w przedziale wiekowym 18-70 lat

Możliwość zmiany sumy ubezpieczenia w trakcie obowiązywania polisy

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej może liczyć tylko 1 rok

Możliwość poszerzenia polisy o 11 umów dodatkowych, w tym cenę w razie niezdolności do samodzielnej egzystencji